Martin Jacobsen har en fortid som elektriker, og er fremdeles i bransjen, nærmere bestemt i Qlight. Som bergensere flest er både meningers mot og snakketøy på plass, uten at karene fra CTM Lyng AS er ham underlegen på noen måte. Da han på tur fra Bergen måtte stanse bilen, melde til karene i Elektrokanalen, var det med et umiddelbart ønske om å si noe.

- Jeg var på vei til Oslo, og satt og hørte på Elektrokanalen. Midt oppe på fjellet måtte jeg finne et sted å stoppe. Jeg nærmest haglet løs på tastaturet på mobilen, forteller Jacobsen som ble svært engasjert av det han hørte.

Nisjepodkast

Verdens viktigste podkast lages i Klæbu, i alle fall ifølge en bergenser som sporadisk er med som fast gjest i Elektrokanalen. Det var en mann med sterkt engasjement som tok kontakt og som hadde mye på hjertet om reduksjon av strømforbruk.

- Og er det noe vi liker, er det folk med meninger. Vi inviterte ha straks til en sending, og siden har det blitt mange sammen med Martin, smiler Terje Lillemo som sammen med Brage Stenberg Johnsen satte i gang prosjektet med Elektrokanalen sommeren 2021, en podkast som nå har passert 50 episoder.

Tørre å være rådgiver

Det er mange målsetninger som driver karene til å spre kunnskap om strømsparing. Elektrikeren er en av dem, politikere en annen, men også å øke yrkesstoltheten i bransjen.

- Vi er i en konservativ bransje, og vi håper å nå ut til flest mulig slik at det blir mer vanlig for elektrikeren å tørre å tenke kundens perspektiv når kunden ønsker å skrifte ut noe i det eksisterende anlegget, forklarer Johnsen og legger til at det er mange kloke hoder i bransjen, men ikke alltid like lett å få spredd nye tanker og produkter.

Elektrokanalen er i samme bygg som CTM Lyng AS på Klæbutorget. Foto: Merethe Willassen

Vil være litt fremme i skoa

Podkasten har studio på Klæbutorget i samme lokaler som CTM Lyng AS, og har hatt besøk av mange gjester i løpet av sine sendinger. Poenget med gjestene er å få andres perspektiv på det CTM Lyng AS holder på med.

- Vi har hatt Terje Aasland på besøk. Riktignok før han ble olje- og energiminister, men det ble en øyeåpner på mange måter. Det kan se ut som om elektrosiden innen energifeltet har litt å gå på når det gjelder lobbyvirksomhet. Oljebransjen har jo drevet med det i en årrekke, her kan vår bransje bli flinkere. Vi må jo forteller politikerne hvilket potensial som finnes i vår bransje, sier Lillemo som ser på Elektrokanalen som en av veiene til å fortelle også politikere hva bransjen tenker.

Høyaktuelt å tilpasse seg strømmarkedet

CTM Lyng AS og Elektrokanalen ønsker å få fart på reduksjon av forbruket uten at folk må sitte med tepper og lue på hjemme.

- Det er store reduksjonsmuligheter, og det er viktig for å gjøre Norge uavhengig. Hvis vi i Norge kan bruke mindre energi, så er vi mindre sårbare. Vi representerer muligheten for å løse energikrisen, og en viktig faktor er å sikte mot lokale løsninger, sier Lillemo som med det tenker på alt fra hver enkelt sin bolig til det enkelte lokalsamfunn. Han avslutter:

- Vi ønsker å få fart på elektrifiseringen av Norge, men på rett måte. Det er mye energi som går til unødvendig oppvarming, belysning og varmtvannsberedere. Vi må fjerne energisvinnet, som nok er ekstremt mye større enn matsvinnet.

Johansen er ikke sen om å ta stikkordet til bifallende nikk fra de to andre:

- Energisvinnet må vi regne på. Det kan vi gjøre. Og ta med i en av de neste podkastene. Det må vi få til.

Da gjenstår det bare å se hvor mye en enebolig eller et lokalsamfunn kan redusere svinnet med gjennom riktige tiltak, en viktig og motiverende faktor for både folk flest og bransjen.