Ønsker at flere stiller opp når kriser inntreffer

foto