I ekstraordinært styremøte 23. januar informerte administrerende direktør Grethe Aasved i St. Olavs Hospital om at hun går av med pensjon ved utgangen av 2024. Hun fortsetter i stillingen inntil videre, og vil fratre i løpet av første halvår 2024.

– Mitt lederskap har, i en meget kompleks styringsstruktur, vært preget av to samfunnsoppdrag som har vært krevende å forene; mitt ansvar for pasientsikkerheten, noe som inkluderer ansattes arbeidsforhold, og oppdraget om å innføre Helseplattformen. Det har vært svært utfordrende å stå i denne situasjonen over tid, sier Aasved i en pressemelding.

I møtet vedtok styret å lyse ut stillingen som administrerende direktør.

– Grethe Aasved gjør en betydelig innsats for St. Olavs hospital, og vi legger nå til rette for en god overgang til en ny administrerende direktør. Etter fratredelse vil hun stå til disposisjon for ny administrerende direktør. Jeg er glad for å ha hennes kompetanse tilgjengelig ut året, sier styreleder Ola H. Strand.

Aasved ga dessuten en redegjørelse om sin situasjon som leder i forbindelse med innføringen av Helseplattformen. Styret tok redegjørelsen til etterretning.