- Jeg må ha det kreative utløpet for å være oppegående