– Jeg ble selvstendig næringsdrivende fordi jeg ikke vil bli bestemt over