20 minutter med orgelspill om dagen «reddet» Tommy fra fotballen