Kleiva anbefales ikke: – De har tatt beslutningen på feil grunnlag