Bakgrunnen for møtet er at Trondheim kommune i sommer endret tomtevalg fra Heggstad til Hallset for en institusjon som på den ene siden skal romme barn og unge, og på den andre siden unge voksne. Felles for beboerne på institusjonen, er at dette er mennesker med sterke atferdsuttrykk og langvarige sammensatte utfordringer. Dette er en brukergruppe som har behov for skjerming for støy og andre omkringliggende forstyrrelser.

Vil vite hva de tenker

Rett over på nyåret, nærmere bestemt 6. januar, er høringsfristen på kommunens arealdelplan (KPA) som skal gjelde frem til 2034. Ønsket er å få satt seg ned sammen med Trondheim kommune å finne ut hva de vil, men så langt har det ikke lyktes å finne en representant fra kommunen som kan komme.

- Vi (Seminarplassens venner, jour. anm.) har jo sammen med Trondheim kommune og Helse og velferd snakket om hva vi ønsker med området. Nå må vi få greie på hva de tenker, hvilken prosess de ser for seg og om dette er en godplassering for det de tenker på, sier Møyfrid Hallset

Lokalsamfunnet ville vekk fra institusjonsbegrepet

I 1991 ble Hallsetheimen lagt ned, og en lang periode med institusjoner tok slutt. Helt siden 1843 har tre ulike institusjoner holdt hus på Seminarplassen og etter hvert storparten av Hallset. Etter 1991 ønsket lokalsamfunnet å gi Hallset-platået nytt innhold gjennom Klæbu kultur- og næringspark. Mange kunstnernavn fikk tett tilknytning til Seminarplassen, mange som bidra inn mot kulturuka og utstillinger i galleriet på Seminarplassen. Næringsparken huset flere bedrifter, Klæbuposten var en av dem.

Åpent møte på mandag

Mandagens møte er arrangert av Seminarplassens venner og Nærmiljørådet i Klæbu bydel. Det er et åpnet møte, og i invitasjonen nevnes spesielt naboer, lag og organisasjoner, styringsgruppa for en bærekraftig driftsmodell for Klæbu seminar/Seminarplassen og oppsittere. Møtet vil se på kommunens forslag til arealplan, kommunens vedtak om Klæbu seminar og Seminarplassen, planleggingen av utbyggingen på Storhagen og avsluttes med meningsutveksling og en plan om veien videre. Møtet avholdes mandag 5.des. kl.1900 på Seminarplassen 1.