Klæbus første poståpneri gikk i arv fra far til datter