Flere tiltak skal settes inn for å sikre forsvarlig drift