Et livsløp i forskningens navn: – Du vet, alt for torvmosen!