Utvidet varsel gjelder nå også Klæbu - følg utvikling på kart