I to perioder i november vil det kunne høres høye sprengningssmell, i forbindelse med vedlikehold av en høyspentlinje mellom Klæbu og Moholt.

Det melder Adresseavisen, onsdag ettermiddag.

Kommunikasjonsrådgiver i Tensio AS, Ole Magnus Ingvaldsen, forteller til avisen at deler av høyspentlinjen skal bli byttet ut, og at det må benyttes sprengstoff for å koble dem sammen igjen.

Periodene det er snakk om er 2. – 4. november, samt 23. – 25. november.