- Vi ønsker jo å skape glede og begeistring hos folk som sitter alene