På Storhagen, som ligger i sør på Seminarplassen, er to kommunale prosjekt på kollisjonskurs. Klæbu seminar styringsgruppe har siden 2019 arbeidet med å utvikle Seminarplassen til et læringssenter med aktiviteter for små og store. Storhagen har lenge vært planlagt til parsell- og kolonihager, og Seminarplassens venner ønsker å fylle området med folk og ulike kulturmiljø.

Skarpsno ressurssenter for barn og unge voksne

Flere enheter i kommunen har samtidig arbeidet for å finne ny tomt til boliger for barn og unge voksne med sterke atferdsuttrykk og som trenger skjerming for støy og andre omkringliggende forstyrrelser. Institusjonen er planlagt med flere enetasjes bygninger med i alt 12 leiligheter. Om lag 20 tomter ble vurdert, og Storhagen ble valgt blant de 3-4 som stod igjen til slutt. Ingen i denne gruppen kjente til planene som allerede var igangsatt.

Prosjektet dukket opp som troll av eske

Ivar Skei er leder i styringsgruppa og tok på vegne av styringsgruppen kontakt med kommunedirektøren for å få sikker informasjon om planene for området. Gruppen har i nært samarbeid med rådmannens kontor utviklet ideer og tanker om Seminarplassen for å ivareta historien og stedet, også området som utgjør Storhagen på Hallsetplatået.

- Det vi fikk vite på møtet var veldig i overenstemmelse med det vi har fått vite fra før. Det er godt vi nå har fått på plass en dialog. Boliger har ikke vært med i våre planer for utvikling av området, sier Skei som siden 2019 har ledet styringsgruppen.

Fikk orientert prosjektledelsen

Med på møtet var blant annet byutviklingsdirektør Bente Næverdal. I første omgang fikk styringsgruppen fra Klæbu, som inkluderer Kjersti Utne fra rådmannens kontor, presentert sitt arbeid og kommet med synspunkter.

- Det er håpløst dersom de ikke har samme virkelighetsbilde som oss. Vi har jo blitt bedt av Trondheim kommune om å utvikle området, men det hadde ikke prosjektgruppen for boliger tatt med i sine planer. De visste jo ikke noe om det, sier Skei som er glad for å ha fått mulighet til å orientere prosjektgruppen slik at de har kunnskap om Seminarplassens planer med i sine videre planlegginger.

Mange usikkerheter fremdeles

Akkurat nå er det vanskelig å si hvordan boliger vil påvirke resten av området. Styringsgruppen skal få tilsendt planene i etterkant av møtet.

- Det er umulig å si hvordan dette vil påvirke resten av området. Det er mange usikkerheter her, sier Skei til slutt. I mars skal gruppene møtes på nytt.