- Har vel aldri vært så mange nyvaska traktorer i Klæbu