Onsdag legger kommunedirektør Morten Wolden legger frem forslag til budsjett for 2024 og økonomisk handlingsplan for perioden 2024-2027. Se fremleggelsen direkte fra klokka 11.