– Fra 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personer som har uregistrerte våpen, våpendeler eller ammunisjon kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding. -Våpenamnestiet er en god mulighet for den enkelte til å levere inn våpen og bidra til å forebygge ulykker og kriminalitet, sier Siw Hind, leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at om man er usikker på om våpenet er registeret, er det mulighet til å kontakte politiet uten å risikere straff. Det er også adgang til anonym innlevering av våpen til destruksjon.

– Skal du levere våpen så vær sikkerhetsbevisst. Skal du selv levere våpen til politiet må du sjekke at våpenet ikke er ladd. Husk også å pakke ned våpenet før det transporteres, sier Hind.

Ved innlevering av våpen vil ikke det ulovlige våpeninnehavet påvirke utfallet av enkeltpersoners fremtidige våpensøknader eller føre til at man mister lovlig ervervede våpen. Våpenforvaltning ved Trøndelag politidistrikt anbefaler at henvendelser vedrørende destruksjon, etterregistrering eller andre forespørsler om våpen gjøres fortrinnsvis etter forhåndsavtale.

– Fenghetter, eksplosiver, nyttårsraketter og nødbluss skal ikke leveres til politiet. Her ber vi publikum om å ringe og varsle, så kan vi hjelpe med riktig løsning. Er du usikker på hvordan våpen skal håndteres, få en som er våpenkyndig til å hjelpe deg eller kontakt oss på: E-post: vaapen.amnesti.trondelag@politiet.no

Telefon: 74 81 34 88 - Telefontid mandag til og med torsdag mellom kl. 09.00-11.00. Se mer informasjon om hvilke steder i Trøndelag som kan ta imot våpen og åpningstider på denne siden på politiet.no