Et av de sikreste vårtegnene er alle motorsyklene som er å se ute på veien. Et flott syn, men samtidig en påminnelse om at vi går inn i en tid med mange skader. Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige, kjører selv motorsykkel og har fjorårets MC sesong friskt i minne.

2022 var et rekordår for dødsulykker og alvorlige skader for de på to hjul. Tall fra Finans Norge viser at forsikringsbransjen utbetalte totalt 365 millioner kroner på 12.000 skader. Snitterstatningen endte på 30.000 kroner.

– Samtidig har 2023 startet med flere alvorlige ulykker. Voll er bekymret for utviklingen videre. Når en kjører motorsykkel, er det lett å glemme hvor sårbar en kan være om det oppstår en vanskelig situasjon, sier han i en pressemelding.

250 skader i Trøndelag

Lokalt registrerte Gjensidige i løpet av fjoråret 250 små og store skader i Trøndelag med utbetalinger på 6,5 millioner kroner. Dette inkluderer alt fra tyveri, redning og ulike skader på motorsykkel og moped. Så langt i år har Gjensidige allerede mottatt 31 skader fra dette området.

– Her er alt fra småskader til store, materielle skader med påfølgende fatale konsekvenser for fører og passasjer, sier Voll. Personskadeandelen ved MC-skader er naturlig nok vesentlig høyere enn på eksempelvis bil. Velt eller utforkjøring fører i svært mange tilfeller til personskader, sier Voll.

Lavest fart der du ser minst

– I følge Trygg Trafikk skjer mange av utforkjøringene i for høy fart inn i en sving. Nå som MC sesonger er i startfasen er mange rusten og trenger å kjøre seg inn, sier Voll. Han tror at mangel på egen kompetanse og for høy tro på egne ferdigheter kan være en av årsaken til alle ulykkene.

– Mange ulykker skjer ved at bilister ikke ser deg. Hold fartsgrensen, kjør rusfritt og vær oppmerksom på trafikken rundt deg, avslutter Voll.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige