Byggekollisjonen i Klæbu: Dette er tomtene som ble valgt bort