Nytt kjøremønster på Tanem. Nå er den nye Nidengveien åpnet