Rykket opp og «tok» den siste plassen i kommunestyret