Det er sendt ut hele fire farevarsel for Trøndelag de neste dagene. Først skal det bli is og underkjølt regn, så blir det store nedbørsmengder etterfulgt av flomfare og jordskredfare.

Is og underkjølt regn

Sendt fredag kveld ble farevarselet om is sendt ut:

– På grunn av overgang til mildvær er det fare for is, da det kommer regn som fryser på bakken. I indre strøk er det også lokalt mulighet for kortvarig underkjølt regn. Underkjølt regn fryser til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander. Regnet treffer først sørvestlige deler, heter det i varselet på varsom.no. Dette gjelder fra lørdag kveld til natt til søndag.

Svært mye nedbør

Ett oransje farevarsel om «Svært mye regn» er også sendt ut og gjelder i deler av Trøndelag fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag.

– Det ventes svært mye regn, lokalt 70-100 mm/24t. På Fosen er det ventet 100-120 mm/24 timer skriver meteorologisk institutt på nettstedet varsom.no

De beskriver følgende konsekvenser av nedbøren:

– Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

NVE sitt farevarsel gjelder for dette området. Foto: NVE Flomvarslinga

Flom

I tillegg sender NVE flomvarslinga ut et farevarsel om flom i deler av Trøndelag. Dette varselet er på gult nivå. De skriver at faren for flom er ventet å øke fra søndag ettermiddag.

– Vannføringen vil øke raskt i bekker og elver i løpet av søndag kveld og mandag på grunn av svært mye regn og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Jord og sørpeskredfare

Senere lørdag ettermiddag har NVE i tillegg oppgradert det allerede gjeldede farevarselet om jordskred.

Varselet er oppgradert til oransje nivå for kommuner rundt indre Trondheimsfjorden. Varselet er også forlenget til mandag ettermiddag, heter det i varselet.

I dette området er det sendt ut farevarsel om jordskred. Det oransje feltet viser hvor faren er ventet å være størst. Foto: NVE

– Fra søndag ettermiddag er det fare for jord- flom- og sørpeskred på grunn av mye regn og snøsmelting. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 til 60 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Fra søndag ettermiddag til og mandag ettermiddag ventes opp til 100-120 mm nedbør som regn under 1000 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til snøsmelting.