- Vi har det fint sammen. Det tror jeg de som kommer merker