– Det er klart vi syns dette er i konflikt med våre planer. Vi har jobbet med å få til en annen type virksomhet.