– Det har blitt gjort observasjoner flere steder i landet, både i Sør-Norge og i Trøndelag, sier seksjonssjef Svein Scheie i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til NRK.

Det skal være snakk om uidentifiserte droner og mistenkelige personer i nærheten av mobilmaster og elektroniske kommunikasjonsanlegg. Nkom har informert Politiets sikkerhetstjeneste om observasjonene de har fått melding om. Nkom ber nå mobil- og bredbåndsselskapene om å være ekstra på vakt.