- Tanken vår var at vi ville løfte området og gi noe til fellesskapet. Da ble det naturlig å tenke på en gangvei, og så utviklet det seg til en tursti som går et stykke nedover dalen. Vi eier ikke helt ned til Osen, men vi har opparbeidet turstien et godt stykke nedover, sier Ann-Kristin Torp Bakken.

Helårs gangvei

Ann Kristin Torp Bakken og Stig Bakken har for lengst tenkt ferdig tanken på å lage en gangvei og tursti som bandt Granmo og Sørborgen sammen med sentrum. Turveien og gangstien er gitt i gave til Trondheim kommune.

- Det har jo vært trafikk av gående over jordene her lenge før vi tok fatt på vårt prosjekt. Det er sikkert generasjoner som har brukt området som snarvei, sier Stig som sammen med Ann-Kristin står bak boligprosjektet på Granmo.

Helårs gangvei

Ann Kristin og Stig har fått på plass om lag 1,2 kilometer gangvei og tursti. Av dette er en halv kilometer gangvei med gatebelysning, som knytter seg til Rydlandvegen. Den sørligste delen av turstien knytter seg til Ordfører J. Nerviks veg.

- Det måtte være slik at folk kan gå der i den mørke årstiden. I tillegg er gangveien en del av Sentrumsrunden, forteller Ann-Kristin som gleder seg til at den siste biten mot Klæbuhallen er på plass.

- Tenk så kjapt det bli å komme seg ned til butikkene i sentrum for de som har arrangement og mangler noe, og ikke minst så kjekt det blir for skolelevene med en trygg skolevei.

Føler ansvar for stiene

Stig forklarer at både tursti og gangvei med belysning er overført til kommunen, og det er derfor der ansvaret for vedlikehold og brøyting ligger. Men paret er nok ikke helt klar til å gi slipp på den.

- Stig, der ligger det noe som vi kunne fått fjernet. Kanskje skal vi ta med bilen og henger og få ryddet litt her, spør Ann-Kristin, mens Stig tar bildet av et par ting kommunen må ta tak i.

- Vi greier ikke å gi helt slipp på dette, ler Ann-Kristin, og fortsetter: - Vi føler ansvar for området og vil jo at det skal se pent ut her.

Bekken vil komme til syne igjen

Før Granmoprosjektet startet var det en gjengrodd og gjørmete dal ned mot Osen. Nå, etter oppfyllingen av dalen, er det en gruslagt tursti langs den delen av dalen som hører til Granmo, og bekken ved siden av er steinsatt. Det går en anleggsvei i forlengelse av turstien som forbinder turstien med Osen.

Bekken i det kommunale deponiområdet mellom Sørborgen og Granmo er nå borte. Her er det lagt grusmasser i bunnen slik at bekken finner sin veg, men dette vil etter hvert tettes til og vannet trekke mot overflaten. Da vil bekken komme til syne og finne sin vante vei i dalen nedenfor Klæbu ungdomsskole og Klæbuhallen.

Ann-Kristin Torp Bakken og Stig Bakken ved starten av den belyste gangveien på Rydlandsiden. Foto: Merethe Willassen

Venter spent

Med ekstra vektlegging på at rørene i bakken skal ha god varighet, spesifiserte ekteparet at det måtte på plass en bedre standard enn minstekravet. I tillegg ligger det en rørledning i bakken som fungerer som en ekstra vannforsyning til Rydland. Nå venter de spent på å få på plass siste del av snarveien mellom Klæbu sentrum og Sørborgen. Den er planlagt ferdig før jul 2023.

Dalen mellom Granmo og Klæbuhallen får dag for dag mer høyde, men det er en god stund til det er bare kumlokkene som er synlige. Enn så lenge står betongrørene nakne og som et mål på fremdrift. De gir en god pekepinn på når deponeringen av massene tar slutt på den kommunale grunnen mellom Sørborgen og Granmo.

I den rød sirkelen sees snarveien mellom Rydland og mot Klæbuhallen. Foto: Granmo Eiendomsutvikling
Det blir lett å komme seg fra sentrumsiden til Klæbuhallen når snarveien står ferdig i løpet av 2023. Foto: Granmo Eiendomsutvikling