– Jeg vil sterkt oppfordre til å anmelde, selv om vi må henlegge