Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om fare for jordskred i Trøndelag. Selv om nedbøren avtar vil det ta tid før bakken har tatt unna vannmengdene. Farevarslet gjelder til klokka 18 onsdag ettermiddag.

– I Trøndelag har kommet mye nedbør frem til onsdag morgen, nedbøren avtar nå, men det vil tar noen tid før vannmetning i bakken avtar.

– Det er fortsatt mye vann i terrenget og langs elver og bekker kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden kan også forårsake lokale utglidninger.

Sørg for at vann ikke demmes opp

Som en konsekvens av vannmengden kan det forekomme skredhendelser. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Instituttet råder folk å holde seg unna bratte skråninger.

– Hold deg også unna bekker og elveløp med stor vannføring, skriver de.

– Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, forklarer de.