Skjermede boliger: – Prosjektet i Klæbu vil kun inkludere voksne