Uryddig plassering i den kommunale organisasjonen gir et langt dårligere tilbud for brukerne i Klæbu sammenlignet med både tilbudet før sammenslåing og andre Treffsted sine ressurser. Treffstedet i Klæbu er plassert under rusomsorg med to ansatte og en åpningstid på 2 dager i uka. De andre kommunale treffstedene innen psykisk helse har tilbud til brukerne alle hverdager og større personalressurser med blant annet vikarer.

Vannlekkasje krevede flytting

I januar ble det oppdaget vannlekkasjer og mugg under gulvet i tilbygget til rådhuset der Treffstedet i mange år har hatt sitt faste lokale. Det resulterte i et midlertidig lokale i Klæbu kulturhus. Ungdomsklubben låner gjerne ut sine lokaler på dagtid, men lokalene er ofte opptatt av skoleklasser, noe som betyr mindre regelmessighet i tilbudet til brukerne av Treffstedet.

Kai Arne Berg er klar på at skoleklassene har førsterett:

- Ja, tilbudet til barn og unge skal ikke røres.

Mistet det regelmessige

Hans og mange andres situasjon handler om behov for økt livskvalitet og en mulighet til å ha noe hyggelig å gå til utenfor husets fire vegger.

- Og er det noe vi trenger, så er det regelmessighet, sier Berg.

Han forklarer videre:

- Vi som er i en sårbar situasjon, må hele tiden ha faste ting å gå til. Hvis ikke betyr det at vi lukker oss mer og mer inn i vår egne hjem, noe som kan forverre livskvaliteten vår.

Profesjonell ledelse

Han beskriver hvor viktig denne møteplassen er:

- Vi møter profesjonelle ledere. Det gjør at vi kan slappe av og la lederne ta ansvar for å holde samtalen i gang, og passe på at alle blir sett. Hvis noen trenger en mer privat samtale, kan en av lederne ordne med det i et annet rom. Det gjør at Treffstedet er avslappende, hyggelig og forutsigbart. Slik det har vært i år, så har det skjedd flere ganger at jeg har forberedt meg på å gå på Treffstedet, men så er det stengt.

Kai Arne Berg trives godt hjemme, men trenger en møteplass med profesjonelle ledere. Foto: Merethe Willassen

Viktig møteplass

Mange brukere av Treffstedet har stort behov for det trygge og forutsigbare, og mange kan ha vanskelig for å finne mot til å komme seg ut.

- Dørstokkmila nullstiller seg hver natt, den. Når morgenen kommer, må man på nytt finne frem styrken til å stå opp og ta tak i gjøremålene. Da nytter det ikke å bli møtt med stengt dør når man endelig har funnet ro og energi til å møte opp, sier Berg, og utdyper:

- Når man har dårlige perioder så blir terskelen for å gå ut bare høyere og høyere, men så bestemmer du deg og finner energi til å gå ut. Og når du virkelig har behov for det, så er det ikke der.

Mister en møteplass

Og han med mange, vet å sette pris på Treffstedet og de som jobber der.

- Det er så viktig for oss å ha denne muligheten til å treffe folk på dagtid. Hvis ikke blir vi sittende inne. Jeg syns det er veldig vanskelig å miste denne muligheten til å treffe folk i et profesjonelt miljø, sier han, og forklarer at det ikke er bare å ta turen til et av de andre Treffstedene i byen:

- Mange har store nok utfordringer med å ta turen i Klæbu, og da er det helt usannsynlig at de møter opp et annet sted.

Hjemme får Kai Arne Berg tiden til å gå med mange hobbyer. Også musikk og sang er viktige elementer i livet hans. Foto: Merethe Willassen

Trofast gjeng som møter

Det kommer til å ta tid før tørkingen av lokalet er ordnet. Hvor lang tid vet ingen, men det kommer til å bli et treffsted igjen. Det midlertidige tilbudet på kulturhuset er nå stengt.

- Det bikket lasset den dagen for min del, ja, sier Berg, og blir litt redd når han oppdager at tilbudet er borte.:

- Jeg vet hvor viktig det er for mange å komme seg ut og møte den trofaste gjengen. Nå er det mange som blir sittende alene med tankene.

Fantastiske ansatte

Berg berømmer de ansatte, og forteller om en tårevåt leder som fortalte sist i oktober at Treffstedet stengte på ubestemt tid:

- Det er ingen tvil om at det er gode og engasjerte mennesker som jobber på Treffstedet, og jeg skjønner at det må være flere ressurser for å holde det gående. Håper bare det ikke tar alt for lang tid.