Tirsdag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) sendt ut farevarsel på gult nivå for svært kraftig styrtregn. Varselet har varighet fra tirsdag klokka 15 og frem til klokka 23.

– Svært kraftige regnbyger kan oppstå lokalt i ditt område. Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde og været kan endres raskt, skriver meteorologene i det oppdaterte varselet.

Varselet for svært kraftig styrtregn gjelder for hele den sørlige delen av Trøndelag.

– Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 centimeter, råder meteorologene.

Oransje farevarsel

MET har også sendt ut farevarsel for jord- og flomskredfare på oransje nivå for deler av sør i Trøndelag.

– Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, står det i varselet.

Varselet har gyldighet fra onsdag morgen klokka 7, og varer i 24 timer fremover.

– Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Fare for skred

Det oransje farevarselet for skred, gjelder for hele Klæbu. Det advares om at oppdemmet vann kan forårsake skred.

– Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser, råder meteorologene.

Flomvarsel

Dette varselet kommer i tillegg til varslene som MET sendte ut på mandag.

På X skriver Meteorologene at det har regnet mye sør i Trøndelag det siste døgnet. Den voldsomme nedbører har ført til stengte veier og overflomma elver i Midtre Gauldal og Holtålen, og både E6 og fv30 var stengt mandag kveld og tirsdag.

Det er i tillegg sendt ut flomvarsel på gult nivå, med gyldighet fra onsdag morgen og fremover.

– Det ventes store nedbørmengder fra onsdag kveld til torsdag morgen. Vannføringen vil øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring og vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden. Nedbørmengdene er usikre både i plassering og mengde.