Startet sideprosjekt: - Den første måneden jobbet jeg døgnet rundt