Historien om hvordan en vei ble til: Lokal klokskap og sunt bondevett vant