- Vi er nødt til å komme i nærkontakt med dem. Vår stemme må bli hørt