Planlegger ettertraktet boligprosjekt på sentrumstomt