Det var den uavhengige representanten Ragna Vorkinnslien som spilte inn forslaget i bystyret. Det resulterte i et vedtak om utsettelse for å belyse konsekvensene av navneendringen.

- Vi har foreslått at det nye foretaket skal hete Nidelven arbeid Trondheim KF og Nidelven inkludering Trondheim KF, sier Damba som løfter denne diskusjonen for å synliggjøre en viktig mulighet. Dessuten, poengterer hun, er det en fin symbolikk i navnet Nidelven siden også elva knytter de gamle kommunene sammen, og dermed også det nye foretaket.

Kostnaden er en viktig faktor

Det er dannelsen av det nye kommunale foretaket der Klæbu industrier KF og Stavne arbeid og kompetanse KF utgjør foretakene. Nå er det utredet et forslag som vurderer kostnadene ved å beholde Stavne som navn, eller å gi foretaket et nytt navn. Et nytt navn vil beløpe seg til en kostnad på 1 million for å utarbeide ny logo, skilting og annet. Dersom navnet Stavne videreføres, vil det utløse en tiendedel av kostnaden.

Det er et nytt foretak

Damba ønsker at dette er en diskusjon som bystyret skal ta. Hun sier at millionkostanden er en engangskostnad som kan fordeles over tid. Både miljø- og kostnadsmessig bør for eksempel arbeidstøy skiftes ut først når det er utslitt.

- For oss er det viktig å poengtere at dette ikke skal bli en kostnad som belastes det nye foretaket, og at det er viktig å få frem at det faktisk er et nytt foretak som dannes, også i navnet, sier hun.

Viktig signal om nytt navn velges

Hun mener at om navnet Stavne videreføres, er det som om foretaket fortsetter, bare med Klæbu industrier KF som en ny avdeling.

- Det er det jo ikke. Det blir jo dannet et nytt foretak, og hvorfor skal Klæbu navnemessig bare slukes av et eksisterende navn i Trondheim? Mange innbyggere i Trondheim er ikke klar over at Klæbu og Trondheim dannet en ny kommune, de ser på sammenslåingen som at Klæbu gikk inn i Trondheim kommune, sier Damba som syns dette utløser en lignende problematikk, og mener det er viktig å ta denne diskusjonen for å synliggjøre at Klæbu er en viktig del av Trondheim kommune.