– Vi ville sikre oss eiendommen med tanke på mulig utvidelse