Fredag dukket et oppdatert farevarsel for skogbrannfare opp på nettstedet yr.no. De skriver at det er snakk om lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder, inntil det kommer nedbør av betydning.

Anbefalingene lyder som følger:

– Vær forsiktig med åpen ild

– Følg lokale myndigheters instruksjoner

– Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Videre skriver de at vegetasjonen lett kan antennes, og store områder kan bli berørt.