Vellykket vandring: – Du kommer i prat med folk du ikke ofte prater med