Torsdag kveld fra klokka 19 ventes vinden å øke, skriver Meteorologisk institutt i et farevarsel onsdag formiddag. Lokalt er det ventet kraftige vindkast fra nordvest.

På kysten ventes 30-35 m/s, noe som tilsvarer orkan styrke, og i indre strøk ventes 27-30 m/s som er sterk storm. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i nord.

Farevarslet gjelder for hele Trøndelag, og er ventet å vare frem til klokka 01 natt til fredag.

Anbefaling

Det anbefales å sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Meteorologisk institutt ber folk sjekke veimeldinger (175.no), og vise forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen.

Folk bes å på forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Konsekvenser

Ved så sterke vindkast kan løse gjenstander blåse av gårde. Det er mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt, og enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Vindkastene kan påvirke strømforsyningen, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.