Fare for flom og jordskred flere steder: Ventet opp mot 100 millimeter nedbør på to døgn