Det åpne møtet mandag 5. desember på Seminarplassen fikk 40 naboer til å møte opp for å høre nærmere om hva som skjer i forhold til planene om institusjon på den sørlige delen av Hallset-platået, også omtalt som Storhagen. Møyfrid Hallset fra Seminarplassens venner og Per-Ivar Moe fra NiK (nærmiljørådet i Klæbu bydel) kunne ikke gi noen nærmere informasjon om dette, men ønsket innspill til en henvendelse til kommunen.

Finner ikke rette vedkommende

– Vi har forsøkt å finne informasjon om prosjektet ved å henvende oss til kommunen, men har ikke lyktes å finne svar, forklarer de, og legger til at de også har forsøkt å få noen fra kommunen til å stille på møtet. Seminarplassens venner frykter at det planlagte boligkomplekset vil gå ut over det Seminarplassens venner i samarbeid med kommunen har arbeidet med i en årrekke.

Møtelederne Møyfrid Hallset og Per-Ivar Moe, fra henholdsvis Seminarplassens venner og Nærmiljørådet i Klæbu bydel, fikk ikke tak i nødvendig informasjn fra Trondheim, kommune. Foto: Merethe Willassen

Kåre Bjørkøy tok til orde for å fremheve at Storhagen ligger tett på et område som er fredet på nasjonalt nivå.

– Det første jeg vil si er at området må bygge videre på det som fungerer godt her, og det andre er at dette området er et tidsminne på hvordan det var den gang det var seminar her, sier han, og fortsetter:

– Problemet er at dette med institusjon er litt som den stygge andungen, vi vet ikke helt hva det er.

Med det setter han fingeren på noe sentralt. Det er manglende kunnskap om hva som planlegges. Den kunnskapen kunne imidlertid vært formidlet av kommunene til NiK slik at klæbyggen gjennom rådet fikk mulighet til å påvirke det som skjer. Nå resulterer manglende informasjon i spekulasjoner. Som en nabo sier:

– Det er skummelt når det står at institusjonen skal romme barn og unge med sterke adferdsutrykk, og med bakgrunn i det som skjedde i Klæbu sist helg, er jeg ikke komfortabel med dette.

En annen nabo hadde undersøkt litt og fått informasjon om at dette gjelder boliger for psykisk funksjonshemmede, og at boligene for unge voksne skal være overgangsboliger for psykisk funksjonshemmede over 18 år som ventet på egen bolig.

Ivar Skei, en av ildsjelene i Klæbu seminar, og Kåre Bjørkøy i samtale om den planlagte henvendelsen til Trondheim kommune. Foto: Merethe Willassen
Grethe Britt Fredriksen og Ann Mari Romul (til høyre) venter på mer informasjon, men var ikke avvisende til institusjon på området. Foto: Merethe Willassen

Er her mest med ørene

Med på møtet var også klæbygg og bystyrepolitiker Efia Damba (SV).

– Jeg er her mest for å lytte. Jeg er veldig opptatt av utviklingen av bygda, og jeg hører det er mange ubesvarte spørsmål. Kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne må bedres, sier hun, og legger til at hun er veldig interessert i Seminarplassen.

Fellesnemdas vedtak om nærmiljøråd i Klæbu for å fremme kommunikasjon og innbyggerinvolvering har så langt ikke gitt resultater. Forhåpentligvis kommer både politikere og kommunen på banen og rydder opp i dette. Hvis ikke det allerede er slik en nabo sa:

– Har kommunen bestemt seg, så har kommunen bestemt seg.

I så fall blir ordet innbyggerinvolvering redusert til et skall uten innhold.

Bystyrepolitiker Efia Damba (SV) tok med seg nyttig informasjon videre. Foto: Merethe Willassen