– Tanem vil bli et trafikkmessig knutepunkt når nyveien står ferdig. Det vil dukke opp mange interessante muligheter når veien blir lagt utenom sentrum. All erfaring tilsier at det blir lettere å skape et attraktivt sentrum så lenge trafikken blir lagt utenfor, sier Haagerup som er daglig leder for Trondheim Næringsforening avdeling Klæbu. Kaare Hagerup har fått fart på mange prosesser etter at han begynte i næringsforeningen for en god del år siden.

Haagerup stiller med rette, flere kritiske spørsmål når det gjelder sentrumsutviklingen. Han mener klæbyggene må spørre seg selv om den har vært i henhold til intensjonene. Både før og ikke minst etter, at Klæbu og Trondheim ble en felles kommune. Han føler det er negativt for sentrumsutviklingen at det forsvant mange kommunale arbeidsplasser, da de to kommunene slo seg sammen. Dermed forsvant det også mennesker.

Har et større potensial

– Jeg er klar over at det er en del bedrifter i det tidligere kommunehuset i dag. Men på langt nær like mange som forsvant. Det er vanskelig å bestemme hvor sentrum skal ligge. Et sentrum havner som oftest der hvor det er mest naturlig at det ligger. Det bør være både innbydende og ikke minst ha et visst antall funksjoner for at det skal bli et pulserende og levende sentrum, sier Haagerup.

Han mener at dagens sentrum har hatt et større potensial enn det som er tatt ut. Den engasjerte næringsforeningslederen viser til at det bor mye folk i det som defineres som sentrum, og ikke minst i gangavstand til sentrum. Det bør borge for at det skal være mulig å få gjort mer ut av sentrum enn det som har vært tilfelle så langt. Ei bygd på Klæbus størrelse trenger et kulturhus hvor det er liv og røre til nær sagt alle døgnets tider. Det er mangelvare i dag.

Gunn Kristin Forseth har liten tro på at Klæbu vil få et annet sentrum enn det de har, med det aller første.

Tror dagens sentrum vil bestå

Gunn Kristin Forseth har liten tro på at et fremtidig sentrum i Klæbu kommer til å ligge noe annet sted enn der det gjør i dag. Det handler som hun sier om infrastrukturen i dagens sentrum.

– Det er ingen tvil om at det er potensial til å få til mer i sentrum enn det vi har i dag. Det kreves både ildsjeler og folk som er villige til å satse, for at vi skal få et bredere spekter på det som tilbys. Flere av dem som driver næringsvirksomhet i Klæbu i dag, eier sine egne lokaler. Det gjelder både meg, dagligvarebutikkene og andre. Det sitter nok lengre inn å flytte for dem, sier Forseth til lokalavisa.

Hun er gründeren og kvinnen bak GK Blomster. Det kommer kunder fra et stort geografisk område for å handle hos henne. Lett adkomst og bra med parkering er et konkurransefortrinn. Forseth hadde neppe vært like forspent på det området dersom hun hadde drevet butikk i Trondheim sentrum, eller et annet sentrumsnært område. Jevnlig kommer det kunder langveis fra.

Bra med parkeringsplasser

-Når det gjelder «bordekkingsbiten» så har vi kunder fra både Nordmøre, Hitra, Frøya og langt inn i gamle Nord-Trøndelag. Jeg tolker det som at beliggenheten ikke har så mye å si for det som vi driver med. Det har opp gjennom årene vist seg at det ikke er alt som blir startet opp, som er levedyktig. Hjørnet har imidlertid vist seg å være et pluss for sentrumsutviklingen, sier blomsterdamen.

Hun er i likhet med mange andre, skeptisk til om det finnes nok areal til å skape et sentrum på Tanem. Likeså om befolkningsgrunnlaget er stort nok. Det kreves gjerne et visst antall mennesker for å få det til å gå rundt. Tanem har i dag ikke engang en matbutikk, og har en lang vei å gå før de eventuelt kan konkurrere med dagens sentrum om å bli det foretrukne sentrum i bygda.