Legehelikoptrene flyr ofte utenfor kontrollert luftrom og må kunne lande nesten hvor som helst, for eksempel ved ulykker, søk- og redning.

– Har vi droner rundt oss som vi ikke vet om, blir konsekvensene fatale om det oppstår et sammenstøt, sier flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse Helikopter.

Omtrent 500.000 nordmenn eier én eller flere droner. Til nå har det manglet et system som varsler helikoptrene om hvor dronene flyr til enhver tid. Nå er systemet på plass, og hver registering vil fjerne potensielle farer i norsk luftrom.

Tungvint fram til nå

Tidligere har profesjonelle droneoperatører måtte varsle via telefon og mail til nødmeldesentralene og direkte til luftambulansebasene. Denne informasjonen ble manuelt notert ned og ikke synliggjort i kartsystemer. I det nye varslingssystemet kan dronepilotene enkelt registrere egen drone på nettet eller i egne mobil-apper. Da vil alle brukere av systemet umiddelbart få et varsel om at denne dronen er ute og flyr. Er kontaktinformasjon også lagt inn kan helikoptermannskapet kontakte flygeren direkte dersom de flyr inn i samme luftrom.

– Avinor og Norsk luftambulanse leverer kritiske tjenester for det norske samfunnet. Det var derfor naturlig for Avinor å dele dronedata fra vårt system med luftambulansen, slik at de kan operere på en tryggere måte i lufta, sier Mats Gjertsen fra Avinors droneprogram i en pressemelding.

Nå er det enklere å registrere droneflygningen. Foto: Per Håkon Solberg / SNLA

Ber om en fellesdugnad 

– Nå har vi lagt til rette for at vårt system overfører dronedata til og luftambulansens eget system. Når tjenesten også brukes av flere nødetater er det viktig at alle dronepiloter bidrar. Nå spiller vi ballen over til dronepilotene og oppfordrer de til å registrere flygningene sine, sier Gjertsen i Avinor.

– Vi håper alle som flyr drone, tar den lille jobben det er og registrerer seg før man sender dronen til værs. Manglende registrering kan i ytterste konsekvens bety forskjellen på liv og død, avslutter Bragstad.