Bergen kommune har rapportert om en feil i deres systemer som gjør at bekymringsmeldinger levert til barnevernet i Nasjonal portal for bekymringsmeldinger ikke kommer fram til Bergen kommune. Det skal dreie seg om en feil hos leverandøren Visma i fagsystemet «Familia», som rundt 240 norske kommuner benytter.

Brukes ikke i Trondheim

- Denne feilen ser ut til å være lokalisert hos Visma, som er leverandøren  av fagsystemet «Familia». Trondheim kommune bruker ikke «Familia» eller Visma, så vi har ikke grunn til å tro at vi er berørt av denne feilen, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Det er bekreftet at meldinger mottas som vanlig i Trondheim kommune.

- Vi opererer med en manuell prosess for slike meldinger som ikke berøres av denne feilen. Koblingen mellom Nasjonal portal for bekymringer og det nye fagsystemet Modulus Barn ikke er slått på enda for Trondheim kommunes vedkommende, skriver de i pressemeldingen.