Fredag klokka 11 kom det et farevarsel om flom fra Varsom.no. Varselet er på gult nivå, som er moderat fare.

Flomvarselet gjelder for Trøndelag og nordlige deler av Møre og Romsdal.

– Vannføringen vil øke i vassdragene på grunn av fortsatt mildvær med regn og snøsmelting. Vannføringsøkningen vil medføre fare for isganger og ispropper. Dette kan føre til lokale oversvømmelser fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele.

Ifølge varselet er det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader, bekke- og elveløpsendringer og overvann i tettbygde områder.

I varselet er det følgende anbefalinger:

  • Hold deg oppdatert om situasjonen

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker)

  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner