Konfirmantjubileum: - Det spesielle med presten var at han skulle se rommene våre