Klæbu pensjonistforening inviterer til åpnet møte torsdag 16. mars med Sivilforsvaret som tema. Bakgrunnen er usikkerhet blant innbyggerne i Klæbu.

- Blant pensjonistene har det vært prat om det her med tilfluktsrom, og om det her med sirenene fra skoler og rådhus som varsler, forklarer leder Toril Indergård i pensjonistforeningen, og føyer til:

- Og når det i tillegg er snakk om en app og varsling på telefon, så ble noen litt skremt.

Orientering fra Sivilforsvaret og kommunen

Indergård tok kontakt med fungerende distriktssjef i Sivilforsvaret, Erik Klomset.

- Han sa ja med en gang. Og i tillegg inviterte vi sikkerhets- og beredskapssjef Moe i Trondheim kommune, forteller hun. Klomset vil orientere om Sivilforsvarets aktivitet per i dag, beredskap, utstyr, tilfluktsrom og samarbeidspartnere. Hvilke områder Camilla Renate Storseth Moe vil berøre, er ikke avtalt enda.

Møtet er åpnet for alle, og avholdes i Gamle festsal på Seminarplassen klokka 18.

Sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim kommune, Camilla Renate Storseth Moe, kommer på pensjonistforeningens åpne møte og orienterer fra kommunens ståsted. Foto: Merethe Willassen