- Det er en frustrerende og usikker situasjon å være i